PEOPLE WHO SLEEP ROUGH IN FLINTSHIRE IN 2018 -WHAT IS AN APPROPRIATE CHURCHES RESPONSE?

POBL SY’N CYSGU AR Y STRYDYN SIR Y FFLINT YN 2018 - BETH DELAI YMATEB PRIODOL YR EGLWYS FOD?


- Listen to Stephen Convill, Housing Justice Cymru, recap how Wrexham Churches have responded with a Church and Community Winter Shelter.

- Discuss with Sarah Wheat, Diocese of St Asaph how Flintshire Churches view the needs of homeless people and people sleeping rough.

- Reflect on what practical steps could be taken.

- Dewch i wrando ar Stephen Convill, Housing Justice Cymru, yn trafod sut mae Eglwysi Wrecsam wedi ymateb gyda Lloches Aeaf yr Eglwys a’r Gymuned.

- Trafodwch â Sarah Wheat, Esgobaeth Llanelwy, sut mae Eglwysi Sir y Fflint yn ystyried anghenion pobl ddigartref a phobl sy’n cysgu ar y stryd.

- Ystyried pa gamau ymarferol y gellid eu cymryd.

Find out more here

RSVP to [email protected],
07901 654 186
www.housingjustice.org.uk

Thursday 20th September 2018
7-9pm